HÅNDUDMALKNING

Er amningen etableret og mælken løbet til, kan udmalkning være et effektivt redskab til at øge mælkeproduktionen, hvis mængden er for lille eller falder over tid.

Når man malker ud aktiviseres ”udbud og efterspørgsels princippet”. Udmalkning ”træder på speederen” og påvirker hormonsystemet til at øge mælkeproduktionen. Ofte regulerer barnet selv mælkeproduktionen ved at melde sig hyppigere og sutte længere tid. Andre gange er der behov for yderligere stimulation, fx hvis du bruger suttebrik, eller hvis sutteteknikken ikke er effektiv nok.

Vi vil anbefale, at du får lagt en udmalkningsplan af en ammevejleder, således planen lægge med 100 % udgangspunkt i netop jeres konkrete forløb. Når planen er lagt bør årsagen til behovet for udmalkning indkredses og om muligt afhjælpes.

Modermælk og udmalkning

Der findes flere forskellige udmalknigsmodeller afhængig af, hvilket resultat I ønsker at opnå.

Ønsker du, at dit barn ernæres med modermælk, men ønsker du ikke at amme, kan du vælge at fuldudmalke. Da kan barnet få modermælk på sutteflaske. Gevinsten ved det er, at barnet får alle de gavnlige antistoffer der er i modermælken.

Om baby får modermælk på flaske eller fra brystet er amning uanset hvilken ”beholder” mælken kommer fra (Vi anbefaler, at du minimum malker ud 8-10 gange i døgnet ca. 10-15 minutter pr. gang, indtil din produktion er etableret. Herefter lader du barnet guide i, hvor ofte du skal malke ud. Er flasken tom og barnet stadig sultent, øges udmalkningen.

Du kan med fordel malke ud op til 30 minutter, eller indtil der ikke kommer mere mælk. Vær opmærksom på, at flere forskellige mælkekamre tømmes i forskellige tempi under udmalkningen. Fortvivl ikke, hvis der indledningsvis kommer mælk, og strømmen går i stå. Den starter igen, når et nyt kammer aktiveres. Oplever du, at der til hvert måltid er mere mælk, end barnet behøver, kan du nedjustere antallet af udmalkninger)

Ammehjælp og udmalkning

Udmalkning er et stort arbejde, der altid bør sættes i perspektiv til, hvad udbytte det giver. Er du udkørt, træt og på overarbejde fysisk og mentalt, vil det være en øget belastning at starte med at malke ud. Lav klare aftaler med dig selv og dine nærmeste om, hvor meget tid du vil investere. Ammevejledning hos os tager altid de psykologiske og følelsesmæssige faktorer med i planlægningen af eventuelt udmalkning. Ind imellem er der større værdi i at give slip end at intensivere. Vi hjælper dig med at få klarhed over, hvad der vil være mest hensigtsmæssigt i dit ammeforløb, og hvordan du mest skånsomt kommer i mål med at indfri eller revurdere din ammeønsker.

Vi tilbyder ammehjælp fra lige efter fødslen og indtil dit barn er ca. 4 mdr. gammelt.
Ammehjælpen henvender sig både til dig, der har fået dit første barn, og til familier med flere børn (evt. tidligere kompliceret ammeforløb) eller til dig med tvillinger.

Rigtig mange børn kan have gavn af kropsbehandling hos en osteopat, vi samarbejder med http://www.teamosteo.dk i Århus C, som vi varmt kan anbefale.

Pris: 1800 kr. på klinikken 1,5 time/ 2500 kr. i hjemmet 2 timer + kørsel ved mere end 10 km fra Århus C

Der ydes tilskud fra Danmark

Områder inden for amning vi bl.a. arbejder med

9
Ammeetablering
9
Forkert sutteteknik
9
Kraftig nedløbsrefleks
9
Nedsat mælkeproduktion
9
Sår og revner på brystvorterne
9
Indadvendte brystvorter
9
Stramt tungebånd
9
Brystbetændelse
9
Mælkeknuder
9
Plan for udmalkning
9
HÅNDUDMALKNING

MODTAG NYHEDER

Signes Jordemoder & Scanningsklinik

Tusind tak for din tilmelding