Evita test - Signes Scanningsklinik

EVITA TEST

Tidlig kromosomundersøgelse

Nu kan du på et tidligt tidspunkt i din graviditet få undersøgt, om dit kommende barn har en kromosomafvigelse.

Undersøgelsen er enkel at udføre, da du blot skal have taget en blodprøve mellem graviditetsuge 10 og 14. Der er altså helt risikofrit for dig og din graviditet at få kortlagt barnets kromosomer.

EN EVITA TEST COMPLETE ANALYSERER FOSTRETS DNA OG VISER, OM DER ER KROMOSOMAFVIGELSER

Det har gennem mange år været muligt at få undersøgt barnets kromosomer via en moderkageprøve.

Her hentes celler fra moderkagevævet med en kanyle, der stikkes gennem kvindes mave. En undersøgelse der er forbundet med en lille risiko for abort og blødning og som de fleste gravide er forbundet med ubehag.

Evita testen kan alene på baggrund af en blodprøve give vigtige informationer om barnets kromosomer uden risiko for fysisk ubehag eller komplikationer.

Man kalder det en non-invasiv præ-natale test.

Evita er den eneste på markedet, der undersøger alle barnets kromosomer uden risiko og testen er næsten lige så præcis som en moderkageprøve.

De kromosomafvigelser, testen undersøger for er bl.a:

  • Downs syndrom
  • Edwards syndrom
  • Pataus syndrom
  • Turners syndrom
  • Kleinefelters syndrom
  • Praderwilisyndrom
  •  M.fl.

Derud over viser testen barnets køn, hvis I ønsker at vide det.
Analyseresultatet vurderes altid af en lægelig ekspert, så I får en grundig individuel konklusion.

Hvem vælger Evita Testen

Alle gravide der venter ét barn kan vælge at investere i Evita testen. Når teknologien giver gode muligheder for vished, er det op til det enkelte menneske at afgøre, om testen er relevant for netop dem. Der behøver derfor ikke være særlige risikofaktorer til stede for at vælge Evita testen.

Har man tidligere født et barn med kromosomafvigelser, eller er der kromosomsygdomme i familien kan det dog være ekstra betryggende at bruge Evita testens muligheder.

Evitatesten kan ikke bruges ved tvillinge- eller trillingegraviditeter eller efter 14+6 graviditetsuge.

HVORDAN er forløbet med EN EVITA TEST COMPLETE?

Der tages en blodprøve, som sendes til klinisk genetisk afdeling på Århus Universitetshospital Skejby.

Her bliver prøven analyseret med en særlig teknologi og vurderet af en speciallæge i genetik. Inden for 12 hverdage efter, at blodprøven er taget, modtager man et svar.

Har du behov for yderligere information om Evita test complete kan du rette henvendelse til Evita test Incuba, Palle Juul-Jensnes Boulevard 82 dk-8200 Aarhus N eller på tlf. +45 93 96 00 00 mail: kontakt@vitatest.dk

Prisen: 12.000 kr.

OBS Ny pris 1/8-2023 15.000 kr. Inkl. en kort scanning.

Hvis testen ikke tages alligevel, betales 500 kr for scanningen.

 

Hvorfor anbefaler Signes Scanningsklinik EVITA TEST COMPLETE?

….. udtaler:
EVITA TEST COMPLETE giver et præcis svar på, om der er grund til at bekymre sig om det kommende barns udvikling – hvilket der heldigvis i mere end 97% af tilfældene ikke er (afhængig af den gravides alder). Desuden giver testen mulighed for, at I får oplyst barnets køn efter 12. graviditetsuge.

VÆLG VORES POPULÆRE SCANNINGSPAKKE

Indeholder:
🌸 Tidlig scanning uge 5+0 til 12+6
🌸Kønsscanning basis fra uge 14+0
🌸 3D/4D basis fra uge 26+0
Før pris 2200,- kr. NU 1900,- kr.

Læs mere her >>

Pakken bestilles når I kommer til tidlig scanning.

-