Når alt ikke er helt perfekt

By Signe Clement
21. februar 2023
Gravid

Når midten pludselig er langt væk

I dette blogindlæg sætter vi spot på de følelser og reaktionsmønstre, der opstår, når graviditeten kommer på slingrekurs fra normalen. Lige netop i forhold til graviditet ønsker de allerfleste at være helt som gennemsnittet; gerne lige midt på medianen for flertallet.

En billedlig metafor for en normal graviditet kan sammenlignes med at køre midt på vejen. Der, hvor der er god plads, og risikoen for at køre i grøften ligger langt væk.  Alle gravide vil gerne være lige der på midten – hvor der er luft til siderne, og ”alt er normalt”. Vi ser det i forhold til mange fænomener hos gravide; men særligt i relation til barnets vækst, vægt og udvikling gælder det for alle gravide om at have luft til begge sider. Er man nederst på kurven eller i toppen, føles det som at komme langt ud i siden af vejen, tæt på grøften, og der kommer tankerne om, hvorvidt barnet bliver henholdsvis stort nok eller for stort. Vi oplever altså, at det er svært ikke at være gennemsnitlig. Så selvom vores rationelle sind god ved at mennesker, kroppe og graviditeter er forskellige, så opgiver vi ikke ønsket og målsætningen om, at ville være ”normale” og gennemsnitlige. Variationen er svær at rumme.

Vores forventninger er skabt af noget

Vi samler på billeder af og historier om gode graviditeter. Vi bruger de sociale medier og andre platforme til at spejle og inspirere os. Udfordringen er, at vi netop ikke altid præsenteres for det uperfekte eller unormale på de kanaler. Og når vi gør, bruger vi det som brændstof til bekymringer om, hvorvidt det unormale også kan ramme os – vi bliver bange for at køre i grøften.

Kroppen svigter ikke…

Det kan opleves som om, kroppen svigter, eller man mislykkes, når graviditeten ikke udvikler sig inden for normalens snævre rammer. Mange oplever at være i alarmberedskab, og en af forsvarsmekanismerne kan være at tage afstand til det lille barn i maven. Heldigvis er det ikke et forsvar, der særlig tit holder ret længe. Ønsket om, barnet ikke skal igennem ubehag, operationer eller behandlinger, erstatter afstanden og aktiverer beskyttertrangen, da alle forældre ønsker det bedste for deres baby. På en scanningsklinik som vores oplever vi ind imellem, at et barn falder uden for gennemsnittet. Måske vender foden indad (klumpfod) eller der kan være en spalte i læben. Heldigvis er det oftest sunde og raske børn, der fødes, selvom vi på scanningen har set, at noget ikke er 100% normalt.

Hvad så, når det sker?

Når noget er anderledes end ventet, rykker det måske ved forestillingen om det barn, der ligger i maven. Den lille diamant har en usleben side, og de perfekte forestillinger ramler. De fleste bliver kede af det. Måske bange for fremtiden og betydningen af det, scanningen viser. De oplever at, ”de er kørt i grøften”.

Når det sker, koster det kræfter, og det kan være svært at finde tilliden til, at det hele vil ende godt. Ofte er det ikke imens ”man ligger i grøften”, at udfordringen synes størst. Her er der jo fokus på at komme op igen, at få det bedre eller aflaste det, der tynger. Men i tiden efter, hvor man igen er ”tilbage på vejen”, kommer reaktionerne. Tanker om, hvad der kunne være sket, udmattelsens efterveer af at have været tapper, bekymringer om, hvorvidt det sker igen. Et fænomen der også ofte optræder, hvis sidste graviditet har været ”en tur i grøften”. Måske efter for tidlig fødsel, graviditetsrelaterede sygdomme som fx svangerskabsforgiftning eller noget helt tredje. Her kan bekymringerne og eftervirkningerne også skabe uro i en ny graviditet.

Hvad kan du selv gøre?

Ro og fokus på nervesystemet er alfa og omega og den allerbedste førstehjælp. Når panikken opstår, finder ingen hjælp eller styrke i at handle på autopilot eller i affekt. Tvært imod handler det om at lande i det vilkår, der nu gælder for dig i din graviditet.  Vilkår er som regel ikke til forhandling, så modstand og negativ energi forstærker i virkeligheden alt det, du gerne vil væk fra. Ofte er tanker og bekymringer værre end virkeligheden, så det giver mening at få hjælp til at overskue vilkårenes mulige konsekvenser step for step. Måske har du brug for at tale med en, der kan lytte til din historie og dine reaktioner, både menneskeligt og fagligt, måske har du brug for at slippe fysiske spændinger og arbejde målrettet på at reducere den stressrespons, kroppen sætter ind med. Helt konkret kan akupunktur i kombination med samtale berolige selv de mest tyndslidte nerve og medvirke til at forny energien. Et specialedesignet forløb med en jordemoder og fysiske antistress behandlinger kan gøre en verden til forskel.

Når du er god ved dig og møder dine behov med accept og kærlighed, forbereder du samtidig dit moderskab og booster det mod og den styrke, du behøver, når du byder din lille baby velkommen til verden.

Ufrivillig abort

Ufrivillig abort

I dette blogindlæg dykker vi ned i de reaktioner, der kan komme, når en ønsket graviditet ender med en ufrivillig abort, og vi ser nærmere på, hvordan tallene, for tidlig abort, fordeler sig.

VÆLG VORES POPULÆRE SCANNINGSPAKKE

Indeholder:
🌸 Tidlig scanning uge 5+0 til 12+6
🌸Kønsscanning basis fra uge 14+0
🌸 3D/4D basis fra uge 26+0
Før pris 2200,- kr. NU 1900,- kr.

Læs mere her >>

Pakken bestilles når I kommer til tidlig scanning.

-